List

Hit 1 of 1

Mot normalt

[Book or leaflet - 2018]

Hatterud, Bjørn, n., 1977-

Mot normalt Bjørn Hatterud . - Oslo : Samlaget, 2018. - 69 s.. - Norsk røyndom

Book or leaflet (1 available)

  • Lom folkebibliotek
    [306.76 Hatterud,B.]

Summary

Bjørn Hatterud blei fødd med klumpfot og ryggmergsbrokk. Under oppveksten i Brummunddal vert han mobba, han var overvektig, og han var dessutan homofil. No er han profesjonelt annleis. I arbeidet hans med kunst, musikk, litteratur og som kritikar, har annleisheita gitt Hatterud perspektiv som er ettertrakta og nødvendige i eit elles homogent kulturliv. Men vegen hit, var lang. I dette essayet drøftar Hatterud annleisheit med utgangspunkt i si personlege historie. Pamfletten er ein del av Samlagets serie «Norsk Røyndom». Omtalen er utarbeidd av BS.

Full Record

Share with friends