List

Hit 1 of 1

Skogens menn: minner og myter om hoggere og fløtere

[Book or leaflet - 2022]

Kaldal, Ingar, n., 1955-

Skogens menn minner og myter om hoggere og fløtere Ingar Kaldal . - Oslo : Aschehoug, [2022]. - 465 sider

https://media.aja.bs.no/93ed31e0-1594-4f61-b863-1e2c327dceb8/cover/original.jpg

https://media.aja.bs.no/93ed31e0-1594-4f61-b863-1e2c327dceb8/cover/thumbnail.jpg

Book or leaflet (0 available)

  • Lom folkebibliotek
    [634.9 KAL]

Summary

Kulden var så streng at håret frøs fast i koieveggen om natta. Arbeidet var så tungt at de svette mannskroppene ble herdet, men også herjet og ødelagt. I elva var bare de kvikkeste i stand til å løse opp en vanskelig tømmerfloke. Skogsdrifta var blant de største næringene våre. Men den var også mye mer enn det: Gjennom hogst og fløting ble naturen og livet knyttet sammen. I skogen ble gutter til menn, mens skogsarbeidet formet landskapet - både det ytre og det indre. I skogen ble det dannet forestillinger om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Ingar Kaldal tar oss med langs fløterelevene og inn i skogsbygdene. Han åpner ei dør inn til en hel kultur som er i ferd med å gå tapt, og som vi i ei oppjaget tid kan ha godt av å dvele ved.

Full Record

Share with friends